#eddieborgo and #shashi #armparty (Taken with Instagram)

#eddieborgo and #shashi #armparty (Taken with Instagram)